Địa Chỉ Liên Lạc

Xin liên lạc với Huy Hà Media qua địa chỉ sau đây:
Huy Ha Media Inc.
3431 E. Saint Francis PL
Long Beach, California 90805
Phone: 562-630-1422
E-Mail: huyhamedia@gmail.com
Xin đón xem những DVD do Huy Hà Media thực hiện,  10 Mỹ Kim cho mỗi đĩa DVD, chi phí in ấn và cước phí.