THƯ MỤC

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÌM LẠI 

(41 Tập) 

Xin đón xem DVDs do Huy Hà Media thực hiện, 10 Mỹ Kim mỗi tập, giá cước phí và in ấn.

ĐÃ PHÁT HÀNH


Tập 01- Hà Nội, Hà Đông, Tam Cốc
Tập 02- Bích Động, Hoa Lư,
Tập 03- Đà Lạt Ngày Tháng Cũ
Tập 04- Trên Những Nẻo Đường Miền Trung
Tập 05- Bên Này Bến Hải
Tập 06- Vũng Tàu Ngày Trở Lại
Tập 07- Sài Gòn, Thành Phố Trong Hồi Tưởng
Tập 08- Về Miền Tây: Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ
Tập 09- Hâu Giang
Tập 10- Miền Đất Cuối Của Quê Hương
Tập 11- Về Lại Tây Nguyên
Tập 12- Đường lên Tây Bắc 1
Tập 13- Đường lên Tây Bắc 2
Tập 14- Theo giòng sông Mã
Tập 15- Mùa Xuân trên đỉnh yên bình
Tập 16- Ai lên xứ Lạng
Tập 17- Về thăm quê hương Nguyễn Du
Tập 18- Ban Mê Thuột Ngày trở lại
Tập 19- Miền Đông Nam Phần
Tập 20- Đà Lạt, vẫn còn thương

Tập 21- Tản mạn Sài Gòn ...
Tập 22- Tết Sài gòn
Tập 23- Hà Nội mùa Xuân
Tập 24- Hải Phòng, Đồ Sơn, Hạ Long
Tập 25- Nam Định, Phát Diệm, Trúc Lâm Yên Tử
Tập 26- Cao nguyên đá Hà Giang
Tập 27- Xứ Mường Hòa Bình, Sông Đà, Thác Bờ
Tập 28- Huế, Ngày trở lại
Tập 29- Nha Trang, miền quê hương cát trắng
Tập 30- Quảng Bình
Tập 31- Đà Nẵng
Tập 32- Hội An phố cổ
Tập 33- Biên Hòa, cù lao Phố, nghĩa trang Quân Đội
Tập 34-Về lại Tây Đô
Tập 35-Những làng hoa Nam bộ
Tập 36-Vũng Tàu, ngày tháng hạ
Tập 37-Sài Gòn, những bến sông xưa
Tập 38-Sài Gòn , những con đường cũ
Tập 39-Các trường Trung học tại Sài Gòn, Trưng Vương, Chu Văn An...
Tập 40-Các trường Trung học tại Sài Gòn, Gia Long, Petrus Ký...
Tập 41-Cà phê Sài Gòn

Cambodia du ký

Trung Hoa Du Ký (4 Tập)

Tập 01- Trên Đỉnh Hoàng Sơn 
Tập 02- Những Kinh Đô của Trung Hoa
Tập 03- Con Đường Tơ Lụa
Tập 04- Hồng Kông, Thẩm Quyến


Phù Tang Du Ký (3 Tập)
Tập 01- Phù Tang Du Ký I
Tập 02- Phù Tang Du Ký II
Tập 03- Phù Tang Du Ký III 

Đại Hàn Du Ký (3 Tập)
Tập 01- Đại Hàn Du Ký I
Tập 02- Đại Hàn Du Ký II
Tập 03- Đại Hàn Du Ký III

Vùng Địa Trung Hải (2 Tập)
Tập 01- Odyssey I
Tập 02- Odyssey II

Âu Châu Du Ký (4 Tập)
Tập 01- Âu Châu Du Ký I
Tập 02- Âu Châu Du Ký II
Tập 03- Âu Châu Du Ký III
Tập 04- Âu Châu Du Ký IV

Alaska Du 


Hành Hương Jerusalem 


 Ai Cập Du Ký (2 Tập)
Tập 01- Ai Cập Du Ký I
Tập 02- Ai Cập Du Ký II


Canada Du Ký
Canada, Thu nhớ Người I
Canada, Thu nhớ Người II