TIN TỨC

12/2015        Phát hành tập 41 - Cà phê Sài Gòn
12/2015        Phát hành tập 40 - Các trường Trung học tại Sài Gòn
                                                    Gia Long, Petrus Ký...
11/2015        Phát hành tập 39 - Các trường Trung học tại Sài Gòn
                                                    Trưng Vương, Chu Văn An...
09/2015        Phát hành tập 38 - Sài Gòn, những con đường cũ
07/2015        Phát hành tập 37 - Sài Gòn, những bến sông xưa
03/2015        Phát hành tập 36 - Vũng Tàu, ngày tháng hạ
01/2015        Phát hành tập 35 - Những làng hoa Nam bộ
12/2014        Phát hành tập 34 - Về lại Tây Đô
09/2014        Phát hành tập 33 - Biên Hòa, cù lao Phố,
                                                    nghĩa trang Quân đội
07/2014        Phát hành tập 32 - Hội An phố cổ
05/2014        Phát hành tập 31 - Đà Nẵng
03/2014        Phát hành tập 30 - Quảng Bình
01/2014        Phát hành tập 29 - Nha Trang, miền quê hương
                                                    cát trắng
11/2013        Phát hành tập 28 - Huế, Ngày trở lại
09/2013        Phát hành tập 27 - Xứ Mường Hòa Bình,
                                                    Sông Đà, Thác Bờ
07/2013        Phát hành tập 26 - Cao nguyên đá Hà Giang
06/2013        Phát hành tập 25 - Nam Định, Phát Diệm,
                                                   Trúc Lâm Yên Tử
05/2013        Phát hành tập 24 -  Hải Phòng, Đồ Sơn, Hạ Long
01/2013        Phát hành tập 23 -  Hà Nội mùa Xuân
01/2013        Phát hành tập 22 -  Tết Sài Gòn
12/2012        Phát hành tập 21 -  Tản mạn Sài Gòn
10/2012        Phát hành Cambodia du ký
08/2012        Phát hành tập 20 -  Đà Lạt, vẫn còn thương
07/2012        Phát hành tập 19 - Miền Đông Nam Phần
05/2012        Phát hành tập 18 - Ban Mê Thuột Ngày trở lại
12/2011        Phát hành Đại Hàn du ký 
06/2010        Phát hành Ai Cập du ký 
04/2010        Phát hành tập 11 - Về lại Tây Nguyên